Indirecte koeling, 2 chillers


Ateco verzorgde een nieuwe indirecte koelinstallatie. De ouderwetse directe R22 koelinstallatie wordt grotendeels afgekoppeld waar vervolgens de indirecte koeling het werk overneemt.

Het project bestaat uit:

Levering en installeren chillers

Om voldoende koelvermogen te genereren voor de toekomst is gekozen voor twee chillers met totaal koelvermogen van 555kW. De chillers bevatten compressoren die allemaal frequentiegeregeld zijn en daardoor ideaal zijn voor het leveren van veel of weinig vermogen. Op deze manier kan het koelsysteem in alle seizoenen optimaal worden toegepast.

Installatie nieuwe transportleiding

Omdat het indirecte koelsysteem vergroot wordt moeten de transportleidingen ook vergroot worden. Dit omdat in de toekomst alle cellen over gaan naar het indirecte koelsysteem. 

Nieuwe voedingen naar chillers

Vanwege het grote vermogen van de chillers zijn twee nieuwe voedingen nodig. Het hele elektrotechnische tracé wordt aangepast en de trafo wordt verzwaard. Bovenop de cel komt een nieuwe onderverdeelinrichting waar onder andere de chillers op worden aangesloten.

PLC-besturing tbv regeling chillers

De PLC-besturing is het brein van de koelinstallatie. De PLC communiceert namelijk met alle onderdelen van het systeem en bepaalt in samenwerking met de klimaatcomputer wat er moet gebeuren. De PLC heeft een buslijn die aangesloten wordt op de chillers, de frequentieregelaars van de transportpompen en op de "remote I/O". Op deze manier wordt veel geld bespaard met het trekken van vele kabels en het installeren van nieuwe kabelgoten. In de corridor wordt een nieuwe 15 inch touchscreen geïnstalleerd welke het totale overzicht geeft van de gehele indirecte koelinstallatie. 

Frequentiegeregelde transportpompen

Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende 'flow' in het systeem is wordt een frequentieregelaar toegepast. Op deze manier is er altijd voldoende stroming in het systeem zodat het koelmiddel zijn koude goed kan afgeven in de koelcellen.

Cellen ombouwen naar indirect koelsysteem

Verschillende cellen draaien nog op het ouderwetse directe R22 koelsysteem. De verdampers in de cellen worden vervangen naar verdampers die geschikt zijn voor het indirecte koelsysteem. 

Levering en installatie nieuwe EC gelijkstroom ventilatoren

In de bestaande cellen worden nieuwe droogwanden met EC gelijkstroom ventilatoren geleverd. Deze ventilatoren zijn energiezuinig, in toerental regelbaar en worden via de buslijn aangesloten en geregeld. 

Installatie heaterblokken tbv verwarming nieuwe droogwanden

Voor de nieuwe droogwanden worden nieuwe heaterblokken geïnstalleerd zodat voldoende capaciteit aanwezig is om de gespoelde bollen te drogen.

Aanpassen Sercom klimaatcomputer

De Sercom klimaatcomputer wordt aangepast zodat deze goed is afgesteld voor het koelen met de twee chillers.