ontwikkelingen


Warmtepomp

'Wij noemen onze bijzondere warmtepomp geen warmtepomp maar energiecentrale'.

Ateco heeft samen met IceFish een warmtepomp ontwikkeld speciaal voor tulpen kwekerijen en broeierijen. Het is dus geen gewone warmtepomp die gebruikt wordt voor kantoorpanden en winkelcentra en alleen voor het verwarmen van kassen. Bij deze traditionele warmtepompen wordt er in de wintermaanden verwarmd en in de zomermaanden gekoeld, waarbij het bronsysteem wordt gebruikt voor de warmte opslag in de zomer en het oogsten van de warmte in de winter. De Ateco warmtepomp noemen we door zijn multifunctionele karakter dan ook geen warmtepomp maar energiecentrale.

Met deze energiecentrale kunnen we:

• Verwarmen en koelen gebruik makend van bodemenergie van het bronsysteem.

• Verwarmen en koelen zonder gebruik te maken van het bodemenergiesysteem, de warmte die vrijkomt bij het koelen gaat direct naar een proces waar warmte nodig is.

• Door de dubbel gescheiden circuits zijn combinaties van bovengenoemde situaties mogelijk, door de dubbel gescheiden circuits is ook nog eens de betrouwbaarheid van de energiecentrale zeer hoog, bij service werkzaamheden of calamiteiten is er nog steeds 50% van het vermogen beschikbaar om te verwarmen en/of te koelen.

• Warmte naar water (voor het verwarmen van de kassen en droogprocessen) en naar glycol (voor het verwarmen van de cellen ) zonder een extra warmtewisselaar van water naar glycol, dus een zeer hoog rendement bij alle mogelijke bedrijfsfuncties.

• Zomerkoelen (20 graden koelen van de bewaarcellen bij hoge buitentemperaturen) zonder gebruik te maken van de warmtepomp (bronkoelen), dit kan met een zeer hoge COP (Coëfficiënt Of Performance).

De overige voordelen van deze Energiecentrale:

• De energiecentrale is volledig modulerend aanstuurbaar, er is 1 industrieel besturingssysteem welke gekoppeld is aan de bron, aan de warmtepomp en aan de procescomputer (klimaatcomputer).

• Monitoring op afstand is mogelijk.

• Geïntegreerde  registratie van energie hoeveelheden, waterverplaatsing van de bronpompen voor de maandelijkse rapportage naar de provincie (volgens de vergunning).

• De warmtepomp werkt met het natuurlijke koudemiddel Propaan, door de lage hoeveelheid propaan mag de warmtepomp in zijn Explosie vrije omkasting inpandig worden geplaatst.

• Er zijn vele subsidie mogelijkheden voor deze energiecentrale.

De Ateco Energiecentrale levert de volgende energie stromen:

1) Koud Glycol tot -8 graden voor het koelen van de cellen

2) Koud water of glycol + 12 C, voor het zomerkoelen (20 graden)

3) verwarmen van de kassen (warm water 45  graden)

4) verwarmen van de droogwanden en cellen (warm glycol 45 graden)

Een goed werkende energiecentrale die echt de investering terugverdient vereist maatwerk. Om deze installaties te mogen ontwerpen, installeren en beheren zijn door de overheid regels opgesteld waarvoor wij dit jaar onze certificering hebben behaald, (zie website bodem+).

Voor een goed advies adviseren wij contact op te nemen met Ronald van de Laar 06 229 57 226

INDIRECTE KOELING VAN ATECO

KOELEN MET EEN KOUDWATERMACHINE IS DE TOEKOMST!

In agrarische bedrijven worden grote koelinstallaties benut om de producten te koelen en te prepareren. Vaak betreft het grote pompkoel- of vatkoelinstallaties. Deze machines hebben vele nadelen en kunnen bovendien door het koelmiddel schadelijk zijn voor het milieu. Ateco vervangt uw oude koelinstallatie met een koudwatermachine ofwel indirecte koeling.

Vervang uw koelinstallatie door een koudwatermachine

Ateco vervangt uw oude koelinstallaties door een koudwatermachine, ook wel Chiller of indirecte koeling genoemd. De werking van een koudwaterinstallatie is heel simpel: een koudwatermachine, bestaande uit een compactframe met een koelcompressor(s) en een condensor, maakt koud water (of koelvloeistof). Deze koude wordt getransporteerd naar de koelers (verdampers) in de cel en daar afgegeven aan de lucht.
 Uw koeling is een feit.

Voordelen indirecte koeling ofwel koudwater-koelinstallatie

 • weinig koudemiddel (freon), 25 kg
 • eenvoudig te begrijpen systeem
 • lage investeringskosten
 • compacte bouw
 • bedrijfszeker, door toepassing van dubbele circuits
 • kan buiten worden opgesteld, dus geen machinekamer nodig
 • energiezuinig systeem door koppelen van besturingsystemen
 • lage verdampertemperatuur, dus minder condensatie
 • minder uitdrogen van het product, door lage verdampertemperatuur
 • minder ontdooien, bij een celtemperatuur boven de 2 graden
 • verwarmen en koelen gecombineerd in 1 systeem
 • monitoren van de machine op afstand (IP adres)
 • interface met alle klimaatcomputers mogelijk

Sinds 2015 is R22 verboden

Deze techniek is uiterst geschikt voor de uitfasering van oude bestaande R22 koelinstallaties. Sinds 2015 mag er niet meer met R22 worden bijgevuld. Vaak volstaat het aanpassen van onderdelen zoals verdampers waardoor de installatie geschikt is voor het koudwatersysteem.