Belichtingsinstallaties voor uw gewassen

Ateco verzorgt de juiste belichting voor de glastuinbouw en bloembollenteelt. Groeilicht is belangrijk voor de ontwikkeling van bol tot bloem. Wij stemmen de belichtingsinstallatie af op uw teelt en houden rekening met het type bloem of plant, de kasafmetingen, montagemogelijkheden, het benodigde elektriciteitsnet en WKK-aansluitingen en de besturing van de installatie. 
Ateco maakt voor uw agrarische onderneming een belichtingsplan op maat.